Zuivere aanvaarding

Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap is de meest voorkomende vorm van aanvaarden. Ik adviseer u hierover altijd goed na te denken. Alleen wanneer u honderd procent zeker weet dat de nalatenschap positief is, kunt u deze keuze veilig maken.

Het is van belang dat u - al vóór dat u de notaris gaat bezoeken voor het laten opmaken van de verklaring van erfrecht - goed bedenkt wat u al wel en nog niet mag doen. Zuiver aanvaarden kan niet alleen schriftelijk via de notaris gedaan kan worden, maar ook stilzwijgend. Als u al spullen heeft opgeruimd, verdeeld of zelfs verkocht, kan dit worden gezien als ‘daden van zuivere aanvaarding’. Zonder dat u zich daar uitdrukkelijk over heeft uitgesproken, wordt u door de wet al geacht zuiver te hebben aanvaard.

Ik informeer u graag over de financiële en fiscale gevolgen van uw keuze.