Langstlevende regeling (wettelijke verdeling)

Ook bij het overlijden van de eerste partner van een echtpaar moeten er zaken geregeld worden. Niet alles gaat automatisch over op de langstlevende partner. Bij het eerste overlijden kan ik ook al adviezen geven om zoveel mogelijk erfbelasting te kunnen besparen. Maar ik kan ook helpen wanneer u onvoldoende hulp heeft bij alle administratieve zaken die op u afkomen na het overlijden van uw man of vrouw.

In 2003 is het erfrecht in Nederland geheel vernieuwd en is de zogenaamde “wettelijke verdeling” in de wet opgenomen. Voor echtgenoten/geregistreerd partners die (samen) kinderen hebben, geldt deze regeling voor wie hiervan niet bij testament heeft afgeweken.

De wettelijke verdeling houdt in dat alle goederen van de nalatenschap over gaan op de langstlevende echtgenoot of partner en dat de kinderen als het ware enkel erfgenaam zijn op papier. Zij krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot of partner ter grootte van hun erfdeel, die pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot of partner.

Door deze regeling wordt vaak gedacht dat het opmaken van een testament niet meer nodig is. Dit klopt niet. Met name om fiscale redenen is het zinvol een testament op te laten maken door de echtgenoten of partners over en weer.

De wettelijke verdeling kan dus op grond van de wet van toepassing zijn of op grond van een opgemaakt testament.

Ik informeer u graag over welke keuzes gemaakt kunnen of moeten worden, binnen welke termijn en op welke wijze deze keuzes uitgebracht moeten worden, alsook over hoeveel belasting dit u of uw kinderen, over twee nalatenschappen gezien, kan besparen.