Opmaken boedelbeschrijving

Als u als executeur een nalatenschap afwikkelt bent u verplicht een boedelbeschrijving op te maken. Schriftelijk in kaart brengen uit welke bezittingen en schulden de nalatenschap op het moment van overlijden bestaat. Dit bent u niet verplicht als gevolmachtigde. Maar een boedelbeschrijving opmaken kan toch ook dan zeer praktisch zijn. Om de erfgenamen te informeren, maar ook om duidelijk te krijgen welke zaken u moet regelen en met welke instanties u te maken heeft.

In sommige gevallen schrijft de wet of het testament van de overleden persoon voor dat de boedelbeschrijving in notariƫle vorm door een notaris opgesteld moet worden.

Ik kan u informeren welke vorm van boedelbeschrijving u dient op te maken, wat de boedelbeschrijving moet vermelden, en welke documenten u moet aanleveren voor het opmaken van de boedelbeschrijving.