Vereffening na beneficiaire aanvaarding

Wanneer een nalatenschap door één of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard, dan moet de nalatenschap volgens strikte wettelijke regels via de rechtbank worden afgewikkeld. Dit wordt ‘vereffening’ genoemd.

De erfgenamen worden dan ook wel ‘vereffenaars’ genoemd en kunnen dan niet zomaar de hiervoor genoemde stappen van de afwikkeling van een nalatenschap doorlopen en de nalatenschap verdelen. Bij een vereffening moeten de stappen van de vereffening, zoals die in de wet worden aangegeven, worden doorlopen.

Er zijn ook uitzonderingen, waarbij een vereffeningsprocedure niet vereist is nadat een nalatenschap beneficiair is aanvaard.

Ook op het gebied van vereffening heb ik ruime ervaring. Als u contact met mij opneemt, kan ik u informeren over de vereffeningsprocedure en de benodigde documenten en verzoekschriften voor u opmaken die bij de rechtbank ingediend moeten worden.