Wel of niet aanvaarden van een nalatenschap

U kunt op twee manieren iemands erfgenaam zijn:

  1. Op grond van een door de overleden persoon gemaakt testament
  2. Op grond van de bepalingen van de wet, als er geen testament is gemaakt

Als u tot erfgenaam bent benoemd of “geroepen”, dan heeft u drie keuzes: