Onterving

Overweegt u één of meer van uw kinderen te onterven? Dit kan een moeilijke, emotionele en zeer ingrijpende beslissing zijn. Ik adviseer u zich daar altijd goed over te laten voorlichten en deze stap niet te overhaast te maken. Ik kan u informeren over de wijze waarop een onterving moet gebeuren, maar uiteraard kunt u zich ook laten adviseren door een notaris. Wanneer u een kind wilt onterven, kunt u dit namelijk uitsluitend doen door het maken van een testament. U dient dus sowieso in contact te komen met een notaris, die het betreffende testament voor u kan opmaken.

Kinderen, of kleinkinderen in zijn of haar plaats, hebben altijd recht op een zogenaamde legitieme portie. Het betreffende (klein)kind wordt dan ook wel legitimaris genoemd. De legitieme portie is als het ware een minimum erfdeel van de nalatenschap, waarop de legitimaris recht heeft. Uiteraard kan ik voor uw persoonlijke situatie aangeven om welk deel van uw nalatenschap dit zou gaan.

De legitieme portie is echter niet vergelijkbaar met een “erfdeel”. De legitieme portie is namelijk enkel een vordering in geld en het (klein)kind dat een beroep doet op zijn of haar legitieme portie kan dus nooit aanspraak maken op roerende zaken (zoals bijvoorbeeld een mooie kast of servies).

Ook krijgt het onterfde kind niet automatisch zijn of haar legitieme portie. Binnen vijf jaar na het overlijden moet hij of zij daar zelf expliciet een beroep op doen en zich ten aanzien hiervan schriftelijk melden bij de executeur en/of de erfgenamen.