Schenkbelasting

Er zijn diverse legale mogelijkheden om bij leven een belastingvrije schenking te doen aan familieleden. Zodoende bespaart u voor uw erfgenamen zoveel mogelijk erfbelasting bij uw overlijden. Veel mensen willen ook al bij leven een deel van hun vermogen overhevelen naar hun toekomstige erfgenamen, om zodoende een eventuele zorgbijdrage te verminderen.

Als u interesse heeft in het doen van een schenking en u wilt laten doorrekenen hoeveel belasting door u bespaard kan worden, informeer ik u graag in een persoonlijk gesprek.

image002 (1)

Vragen of onduidelijkheden?

Ik help u graag. Bel mij of stuur een bericht.