Beneficiaire aanvaarding

Als u wel erfgenaam wilt zijn, maar u geen risico wilt lopen met uw privévermogen, dan kunt u de nalatenschap ook beneficiair aanvaarden. U aanvaardt dan alleen de baten, voor zover deze de schulden van de nalatenschap overtreffen. Een negatief saldo kan dus nooit op u verhaald worden. Keerzijde van beneficiaire aanvaarding is dat dit meer kosten met zich mee brengt en de afwikkeling van de nalatenschap langer duurt. Het uitbrengen van de keuze van beneficiaire aanvaarding moet via de rechtbank gebeuren, waarvoor griffierechten in rekening worden gebracht. Vervolgens moet voor deze wijze van aanvaarding een wettelijke procedure - ‘vereffening’ - gevolgd worden. Over uitzonderingen op de regel om de procedure van wettelijke vereffening te ontlopen, informeer ik u graag, net als over de financiële en fiscale gevolgen.

Er zijn ook personen die geen keuze hebben de nalatenschap zuiver of beneficiair te aanvaarden. Onder andere minderjarigen en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld, worden door de wet verplicht de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. De wetgever heeft getracht het vermogen van deze personen vanwege de betreffende omstandigheden extra te beschermen door deze verplichting op te leggen.

Ik informeer u graag over de financiële en fiscale gevolgen van uw keuze.