Verklaring van erfrecht/executele

Bij de afwikkeling van een nalatenschap wordt als eerste stap vaak een verklaring van erfrecht of executele gevraagd. Die verklaring is een akte die door een notaris wordt opgesteld en afgegeven en die duidelijkheid geeft over wie gerechtigd/bevoegd zijn over de goederen van de nalatenschap (bezittingen en schulden) te beschikken, en de nalatenschap te mogen afwikkelen.

Na een overlijden blokkeert de bank vaak de rekening(en). Het is belangrijk dat nota’s worden voldaan, en dat sommige automatische incasso’s blijven doorlopen, zodat geen financiële problemen ontstaan. Het is belangrijk dat zo snel mogelijk wordt vastgesteld wie bevoegd is om over de bankrekening(en) te beschikken, en dat blokkades worden opgeheven. Bij deze eerste stap van de afwikkeling kan ik u al behulpzaam zijn.