Levenstestament / (algemene) volmacht

De laatste jaren laten steeds meer mensen een levenstestament opmaken. Ook deze akte moet bij een notaris worden ondertekend. Er worden meerdere termen gebruikt voor het levenstestament, zoals bijvoorbeeld: levensvolmacht, algemene volmacht of notariële volmacht.

Bij een levenstestament kunt u iemand aanwijzen die, vóór uw overlijden en voor het geval u dit zelf niet meer kunt, uw zaken kan waarnemen en uw belangen kan behartigen. Deze persoon wordt dan ‘gevolmachtigde’ genoemd.

Het levenstestament wordt vaak onderverdeeld in twee delen, namelijk het zakelijke/-administratieve deel en het medische deel.

Ik adviseer u graag over de mogelijkheden van een levenstestament. Ik kan zelfs de inhoud van de akte met u doorspreken en uw wensen doorgeven aan uw notaris, zodat de akte voor u opgemaakt kan worden.

Levenstestament voor echtgenoten

Gehuwden denken vaak dat echtgenoten over en weer alles mogen regelen als één van hen hiertoe niet meer in staat is en een levenstestament op laten maken dus niet noodzakelijk is, maar dit klop niet. In de meeste gevallen benoemen echtgenoten of partners elkaar uiteraard als eerste gevolmachtigde. Omdat men meestal niet weet wie van de twee het langst in goede (geestelijke) gezondheid blijft, is het ook aan te raden een opvolgend gevolmachtigde te benoemen. Vaak wordt hier een kind of andere vertrouwenspersoon voor aangewezen.

Levenstestament voor alleenstaanden/langstlevenden

Bent u alleenstaand of langstlevende? Dan is het aan te raden een levenstestament op te laten maken en iemand aan te wijzen die namens u de benodigde zaken kan regelen. Als u niemand in uw omgeving heeft die de taak van gevolmachtigde voor u op zich kan of wil nemen, dan kunt u mij in uw levenstestament ook tot gevolmachtigde benoemen.

Indien u in deze situatie verkeert, maak ik graag kennis en bespreek ik graag met u of ik voor u de aangewezen (vertrouwens)persoon ben om deze taak voor u te vervullen. Vervolgens kunt u dit bij een notaris in uw levenstestament vast laten leggen.

Regel uw wensen op tijd

Ook voor het opmaken van een levenstestament is mijn advies: regel uw zaken en wensen op tijd!

Uw (geestelijke) gezondheid kan plotseling snel achteruit gaan en dan kan het wellicht te laat zijn om uw wensen nog vast te leggen. Wanneer u niet meer voldoende in staat bent uw wensen kenbaar te maken en uw wil te verklaren, dan mag een notaris geen medewerking meer verlenen aan het opmaken en ondertekenen van uw levenstestament.

Ga dus in de tijd dat u nog in goede (geestelijke) gezondheid bent het gesprek aan en leg uw wensen en bedoelingen dan al vast!