Verklaring van executele

Wanneer de verklaring van erfrecht niet direct kan worden afgegeven, kan er niet worden begonnen met de afwikkeling van de nalatenschap. Dit kan praktische en/of financiƫle problemen opleveren. Als in het testament een executeur is benoemd, kan dit uitkomst bieden.

Wanneer de executeur zijn benoeming aanvaardt, in afwachting van aanvaardingen door de erfgenamen, kan een verklaring van executele door de notaris worden afgegeven. Met die akte kan de executeur dan - net als na afgifte van een verklaring van erfrecht - zijn werk beginnen.

Indien gewenst kan later nog een verklaring van erfrecht worden afgegeven. Dit is echter niet altijd nodig. Ik adviseer en informeer u graag op welk moment welke documenten van de notaris noodzakelijk zijn om op te laten maken.

Executeur en afwikkelingsbewindvoerder

Een executeur is een door de overledene bij testament aangewezen persoon die zelfstandig de nalatenschap mag afwikkelen. De executeur kan de benodigde bankzaken regelen, de eerste praktische zaken afhandelen en de nalatenschap klaarmaken voor verdeling. In sommige gevallen is de executeur aanvullend ook benoemd tot afwikkelingsbewindvoerder. In die hoedanigheid kan de betreffende persoon ook over de goederen van de nalatenschap beschikken en de nalatenschap ook daadwerkelijk verdelen.

Uiteraard kan ik voor u beoordelen welke bevoegdheden de executeur of afwikkelingsbewindvoerder heeft gekregen en u uitleg geven over deze benoemingen en de rechten en verplichtingen die bij deze functie horen.