Beroep op de legitieme portie

Bent u juist het kind dat is onterfd en wilt u een beroep doen op uw legitieme portie, maar heeft u geen idee hoe u dit moet aanpakken en wat uw rechten zijn? Ten aanzien hiervan kan ik adviseren of als contactpersoon optreden. Ook kan ik de berekening van de legitieme portie voor u opmaken of voor u controleren.

Verder kan ik u begeleiden als uw partijdeskundige bij een afspraak bij de notaris die het testament afwikkelt. Vooral wanneer er discussies ontstaan over bijvoorbeeld de waardering van goederen van de nalatenschap, vindt men het soms wenselijk een partijdeskundige in de arm te nemen.