Verwerping

Wanneer u een nalatenschap wilt verwerpen, moet deze keuze uitgebracht worden via de rechtbank, waarvoor griffierechten in rekening worden gebracht. U doet dan afstand van bijvoorbeeld geld en een woning, maar ook van bijvoorbeeld foto’s of andere goederen met emotionele waarde.

Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat -indien van toepassing- na uw verwerping uw kinderen in uw plaats worden geroepen als erfgenamen in de nalatenschap van de overleden persoon. De kinderen moeten dan ook op hun beurt de keuze uitbrengen van wijze van aanvaarding of verwerping met de eventuele kosten van dien. Dit wordt niet altijd wenselijk geacht door de persoon die wil verwerpen, zeker niet als zijn kinderen nog minderjarig zijn.

Daarom moet deze keuze niet al te snel en ondoordacht worden gemaakt.

Ik informeer u graag over de eventuele financiële en fiscale gevolgen van uw keuze.