Rekening en verantwoording

Als alle betalingen zijn gedaan, alle terug te ontvangen bedragen, eindafrekeningen en belastingaanslagen zijn ontvangen, is de nalatenschap klaar om verdeeld te worden.

Eerst moet de executeur of gevolmachtigde rekening en verantwoording afleggen aan de (mede-)erfgenamen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren en hangt mede af van de verhoudingen tussen de erfgenamen. Ik kan u adviseren op welke wijze u rekening en verantwoording kunt afleggen. Uiteraard kan ik ook de rekening en verantwoording opmaken, zodat dit aan de juridische vereisten voldoet en op een professionele wijze wordt opgesteld.