Verklaring van erfrecht

U kunt op twee manieren iemands erfgenaam zijn:

1. Op grond van een door de overleden persoon gemaakt testament

2. Op grond van de bepalingen van de wet, als er geen testament is gemaakt

Er dient door de notaris altijd eerst te worden gecontroleerd of er een testament is gemaakt. Als er geen testament is, wordt gekeken wie er door de wet tot erfgenamen ‘worden geroepen’.

Als u tot erfgenaam bent benoemd of ‘geroepen’, dan heeft u drie keuzes:

1. U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden

2. U kunt de nalatenschap beneficiair aanvaarden

3. U kunt de nalatenschap verwerpen

Zie voor de uitleg van deze drie vormen de tekst in het menu “Wel of niet aanvaarden van een nalatenschap”.

Zodra alle erfgenamen zich hebben uitgesproken over het aanvaarden van de nalatenschap, kan de notaris in de verklaring van erfrecht vaststellen wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kan vervolgens de nalatenschap verder worden afgewikkeld.

In veel gevallen worden deze werkzaamheden buiten de notaris om geregeld. Indien u hulp nodig heeft op administratief, juridisch of fiscaal gebied, kan ik u daarbij helpen. Door mijn kennis en ervaring kan ik snel en gericht voor u werken en kan ik u zodoende ook (notaris)kosten besparen.

Ik onderhoud goede contacten met een aantal notarissen in de regio en waar nodig - en met uw toestemming - voer ik bepaalde zaken in overleg met de notaris uit.