Verdeling van de nalatenschap

Als de rekening en verantwoording van de executeur of gevolmachtigde door de erfgenamen akkoord is bevonden, kan de nalatenschap worden verdeeld. In veel gevallen kan de verdeling zonder tussenkomst van een notaris plaatsvinden. Voor vragen hierover kunt u uiteraard contact met mij opnemen.